FŐOLDAL | SZOLGÁLTATÁSOK | DISZLEXIA SZEMÜVEG

DISZLEXIA SZEMÜVEG

Az olvasási, tanulási zavarok, hátterében néha a diszlexia áll. Szemészeti szakvizsgálatot követően (dioptria megállapítása, kancsalság, rejtett kancsalság vizsgálata) választjuk ki a 10 lehetséges színes lencse közül azt, amelyik az olvasást legjobban javítja, ezzel enyhítve a gyermekkori diszlexia tüneteit. A teljes vizsgálat kb. 1 óráig tart.

A színes szemüvegek javító hatása diszlexia esetén, a látóidegben haladó idegi impulzusok sebességének szinkronizálásán alapulhat, ezzel javítva az olvasási sebességet. Amennyiben dioptria eltérés is van, akkor a színes lencsét úgy készítjük el, hogy ezeket a problémákat is megoldja, tehát csak egy szemüveget kell készíttetni. A szemüveg rendszeres viselése esetén az olvasás szignifikánsan és azonnal javulhat.

Vizsgálat menete

A diszlexia tüneteit enyhítő szemüveg egy hatékony segítség, de nem helyettesítője, hanem kiegészítője az egyénre szabott gyógypedagógiai terápiáknak. Ezért a gyerekeket lehetőség szerint a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakértői Véleménnyel várjuk a vizsgálatra, amiből tájékozódni tudunk a gyermek állapotáról.

A vizsgálat során az első fontos momentum a gyermek látásának ellenőrzése, javítása dioptriás szemüveggel. Ennek lépései megegyeznek a hagyományos szemüvegfelírás lépéseivel (computeres szemvizsgálat, táblaolvasás, látás korrigálása).

Ezt követi az olvasás vizsgálata. Az olvasási vizsgálat körülményeinek kialakításánál törekszünk a kényelmes, nyugodt környezet biztosítására. Először a gyermeket arra kérjük meg, hogy a színes lencsék nélkül olvassanak. Közben megkérdezzük a gyermeket, hogy milyennek érzi az olvasandó szöveget. Pl.: Úgy látja-e, hogy a betűk vagy a szavak mozognak? Úgy látja-e, hogy a betűk vagy a szavak megduplázódnak? Lát-e esetleg színeket feltűnni a nyomtatott szöveget nézve? Ezután a gyermek kiválasztja a számára legjobb, legkellemesebb lencséket.

Az első – adott – szöveget még színes szemüveg nélkül olvastatjuk, mely során rögzítjük az olvasási időt és a hibák számát. Végül a kiválasztott színes lencsékkel olvastatunk, természetesen mindig új és új szövegeket. A szöveg elolvasásához szükséges idő és a hibák száma alapján ki tudjuk választani a legeredményesebb lencsét. Ha egyikkel sem értünk el jobb eredményt, mint szemüveg nélkül, akkor nem javasoljuk a szülőknek a szemüveg elkészítését.

Ha a gyermek szemüveges, akkor dioptriás változatban rendeljük meg. A szemüveg elkészülése után a gyermeket arra kérjük, hogy minden olvasási tevékenységéhez viselje az új szemüvegét (iskolában, otthon a házi feladat elkészítésénél, olvasásnál).

A Colorlite készlet segítségével, a leghatásosabb lencse kiválasztása körülbelül 1 órát vesz igénybe.

Bővebb információ vagy időpont egyeztetés: Matók Ákos (06304745271)

 

Diszlexia

A diszlexia az olvasás megtanulásának egy sajátos zavara. A diszlexiát kiváltó rendellenességek alapvetően két nagy csoportba oszthatók: látási rendellenességek és egyéb idegrendszeri rendellenességek. Utóbbi okai lehetnek például a korai gyermekkori idegrendszeri károsodások, fejlődési késedelem vagy az örökletes hajlamosító tényezők.

Tünetei:

lassú, akadozó olvasás
hangsúlyozás hiánya
hangok felcserélése pl: rét-tér
az olvasott szöveg megértésének nehézsége, feldolgozása

tér- és időbeli viszonyok megértésének zavarai. Pl: bal-jobb, tegnap-holnap, napok stb.

Hogyan fogalmazzák meg a gyerekek?
a sorok szavak „mozognak”
túlságosan csillog a szöveg
a szavak „besüppednek” a fehér háttérbe
a szavak elcsúsznak a sorokból stb.

Ez a két rendellenesség közel azonos gyakorisággal fordul elő. A diszlexia a gyermekek mintegy 10-12 %-át érinti.

Mi a diszlexia?

Bár a diszlexiáról a laikusoknak elég konkrét elképzelése van, definíciója nem egységes sem itthon, sem nemzetközi szinten. A közvélemény egyfajta olvasási problémaként tartja számom ezt a zavart, ami igaz is, de a jelenség ennél jóval összetettebb, több típusa van. Súlyos esetben az érintettek egészen más szavakat olvasnak ki a leírt betűkből, enyhébb esetben pedig csak az ismeretlen szavak olvasása nehézszámukra.

Pedagógiai szempontból diszlexiánál az iskolai teljesítmény és a tényleges intellektuális képességek térnek el. Azaz a gyerek sokkal rosszabbul teljesít annál, mint amit az intellektusa alapján el lehetne várni tőle. A probléma pszichológiai szempontból a tanuláshoz szükséges részképességek működési zavara miatt jelentkezik. Az ingerszegény környezetben élő gyerekek olvasási problémái nem tekinthetők diszlexiának, az ő elmaradásuk könnyen behozható.

A diszlexia okai

Alapvetően két típusa van a diszlexiának, így megkülönböztetünk szerzett és fejlődési diszlexiát. A problémát egyik esetben sem lehet egyetlen okra visszavezetni, hátterében mindig több tényező áll, amelyek kapcsolódhatnak is egymáshoz. Egyes irodalmak az agy egy részének késedelmes fejlődését tartják oknak, azt vezetik vissza örökletességre, a test, illetve a térérzékelés akadályozottságára, a jobbkezesség-balkezesség zavaraira, észlelési nehézségekre, anatómiai károsodásokra, anyagcserezavarokra. Mivel a hajlamot az örökletesség erősítheti, mindenképpen jobban kell figyelni azokra a gyerekekre, akinek a szülei vagy testvérei között már van érintett. A szerzett diszlexia traumákra, azaz olyan balesetekre, betegségekre vezethető vissza, amelyek kihathatnak az olvasásbeli képességekre.
A diszlexia tünetei

A diszlexiának több típusa is van, ezeknek pedig mások a tünetei. Általánosságban az első iskolai tünet a lassú olvasási tempó, benne sok hibával, gyakori újrakezdéssel. Árulkodó jel, ha egy vagy több betű kimarad, a szóban lévő betűk helyett más hangok szerepelnek, felcserélődik a betűsorrend, illetve a szóban amúgy szereplő hangok a beszédben nem jelennek meg. Gyengébb lehet a szövegértés is. Előbbiek mellett jellemző az is, hogy a gyerekek teljesítménye folyamatosan ingadozik.

A tüneteket csoportosítani lehet a diszlexia típusa szerint is. Az úgynevezett mély diszlexiánál a gyerekek a leírt szó helyett szemantikailag hasonló szót olvasnak, például mandula helyett mogyorót mondanak, alma helyett körtét. Az úgynevezett fonológiai diszlexiánál a betűk hangokhoz rendelése problémás, ilyenkor a kicsik az ismert szavakat jobban olvassák. Ez esetben az olyan álszavak olvasása nehéz, mint például a névelők (a, az, egy), névutók (előtt, után, felett) vagy éppen az igekötők (be, ki, össze) és a segédigék (van, volt, lesz). Ezeket azért hívják álszavaknak, mert nincs fogalmi jelentésük, így nem nevezhetjük őket valódi szavaknak. Az úgynevezett felszíni diszlexiánál a szabályos szavak olvasása könnyebb, mint a rendhagyóké. A tisztán fonológiai és felszíni diszlexia ritka, általában keveredik a két típus.

Míg az elsődleges tünetek csak az olvasásban nyilvánulnak meg, addig vannak olyan másodlagos tünetek is, amelyek az olvasási kudarcok miatt alakulnak ki. Ilyenek azok a védekezési mechanizmusok, amelyekre példa az iskolakerülés vagy az iskolai munka megtagadása, az agresszivitás, a dac és a csúfolódás. A gyerekek kudarcukat bohóckodással, nagyképűséggel, merészséggel megpróbálhatják kompenzálni is, de valójában gyakran szorongnak, sőt depressziósak is lehetnek. A probléma miatt jelentkezhetnek pszichoszomatikus tünetek is.

A diszlexia diagnózisa

Itthon az önkormányzati fenntartású óvodákban szakszolgálatok logopédusai dolgoznak, ők szűrik az ötödik életévüket betöltött gyerekeket. Ennek alapján merülhet fel annak gyanúja, hogy szükség van egy szűrésre épülő komolyabb vizsgálatra, meg kell nézni, veszélyezteti-e a gyereket diszlexia.

A diagnózis felállítása során mindig ki kell zárni a látás- és hallásproblémát, a mozgászavart, illetve az értelmi problémákat. A minél pontosabb diagnózis érdekében az érintetteket csapatmunkában nézi orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus és logopédus. Mivel a diszlexia SNI (sajátos nevelési igény) kategória, fennállását szakértői bizottság állapítja meg.
A diszlexia kezelése

Ha a gyerekeket a logopédusok már az óvodában kiszűrik, akkor a kicsi igényeihez igazodva vezetik a terápiát. Egyrészt fejlesztik azokat a képességeket, amelyekre a későbbiekben szükség lesz az olvasáshoz, másrészt figyelnek mindenre, ami a gyereknek problémát jelent. Ilyen lehet például a mozgás vagy térbeli tájékozódás, az irányok beazonosítása. Emellett fejlesztik, bővítik a memóriát és a szókincset is.

A diszlexiával egyénileg vagy kis csoportokban foglalkozik a logopédus, de a teljes terápia szerencsés esetben mindig teammunka, részt vehet benne pszichológus, mozgásterapeuta vagy gyógypedagógus is. Erre azért van szükség, mert a gyerek fejlődésében, személyiségében, viselkedésében tapasztalható torzulások, zavarok, adott esetben deviáns elemek kiküszöbölése nagyon komoly feladat. Segíthet ebben a mozgásfejlesztés is. Emellett fontos, hogy a gyerek életében rendszeresség legyen.

A diszlexia gyógyulási esélyei

A gyógyulási esély mindig attól függ, hogy a diszlexia mennyire súlyos tüneteket takar, illetve mi állhat a hátterében. Számít az is, hogy a problémát az iskolában mennyire kezelik jól. Ha ugyanis rosszul viszonyulnak hozzájuk, akkor az érintettek a másodlagos problémák miatt rosszabb állapotba is kerülhetnek, az olvasást akár teljesen el is utasíthatják. Súlyosabb esetekben felnőttkorban is nagy eséllyel lesznek maradványtünetek. Ahol a helyzet nem túl súlyos, a környezet pedig jó kezeli a problémát, ott viszonylag jó eredményeket lehet elérni: a gyerek megtanulhat olvasni, illetve nagyjából érti is majd, amit elolvas.

A diszlexia megelőzése

A gyerekek óvodás korban történő szűrése nagyon fontos, mert segíti a probléma időben történő felismerését, az iskolai gondok megelőzését. A veszélyeztetettségnek olyan tünetei lehetnek, mint például a nagymozgásos és finommozgásos problémák, a szem-kéz koordináció ügyetlensége, a sok hangot érintő beszédhanghibák, a pöszeség, a nyelvi fejlődés elmaradása, a vizuális észlelési és emlékezeti problémák vagy éppen a térbeli tájékozódás zavarai. Felhívó jel lehet az is, ha a gyerek mozgásfejlődésében kiesés van, például nem kúszott, nem mászott vagy csak nagyon rövid ideig tette ezt. Egy-egy ilyen probléma persze nem jelenti feltétlenül, hogy diszlexia fog kialakulni, de ha több ilyen is előfordul, mindenképpen erősödik a gyanú. Ilyenkor a prevenciót segítik az olyan fejlesztések, amelyek nyelvi központú gyakorlatokra épülnek.

Szövődmények

Szövődményeket az olyan másodlagos tünetek okozhatnak, mint például a szorongás és a depresszió.

Olvasd el a szöveget ha tudod!
 
Az alábbi példa szöveg
azt szemlélteti, hogy egy diszlexiás gyermeknek
milyen nehézségekkel kell megbírkoznia
egy átlagos szöveg olvasása közben.
 
A szöveg olvasása nem csak nehéz, hanem fárasztó is.
Hasonló vizuális zavarral küzdő gyermekek
a Colorlite szemüveggel a szöveget folyamatosan
és magabiztosan tudják elolvasni.